Lunds spårväg 181012, ändhållplats

I december 2015 fattades igångsättningsbeslut för en spårväg mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS.